Termovizijski pregledi v vzdrževanju

Termovizija ima pomembno mesto na vseh področjih vzdrževanja.

Delovne naprave imajo svojo normalno obratovalno teperaturo. Odstopanja že lahko pomenijo neko nenormalno stanje, ki privede do okvare, povečane porabe energije, dodatne obremenitve delovnega okolja in tudi do nepredvidenega zastoja, ali celo požara.

Glavna prednost termovizijskih pregledov je, da se vršijo med obratovanjem in ne motijo poteka dela.

Sprememba temperature je posledica različnih vplivov:

  • vpliv drugega izvora toplote
  • različna toplotna kapaciteta
  • različna toplotna prevodnost
  • povečan električni upor ali indukcija
  • preobremenitve in deformacije
  • izparilna toplota
  • mehansko trenje in trenje fluidov
  • kemijske reakcije
Najbolj razširjeni so termovizijski pregledi elektro naprav. Pregledi so hitri, natančni in dokaj varni. Vršijo se na daljavo. Tu se napake največkrat odražajo direktno s povečanjem temperature. Najpogostejše napake so zaradi preobremenitev in slabih spojev. Slednji pa vsled mehanskih poškodb kontaktnih površin, ne dovolj privitih kontaktov in tudi korozije. Korozija je pogostejša v okolju, kjer se pri delovnih procesih ustvarja vlažna in agresivna atmosfera.

Zaradi dodatne namestitve opreme in spremembe faktorja istočasnosti je prihajalo do preobremenitve. Napaka je bila pravočasno odkrita in sanirana.
Iskanje preobremenitev
[+] povečaj sliko
Iskanje preobremenitev
[+] povečaj sliko

Preobremenitev faze v trafo postaji.
Preobremenitev faze v trafo postaji
[+] povečaj sliko
Preobremenitev faze v trafo postaji
[+] povečaj sliko

Preobremenitev kontaktorja.
Preobremenitev kontaktorja
[+] povečaj sliko
Preobremenitev kontaktorja
[+] povečaj sliko

Pregrevanje kontaktov zaradi korozije. V tej el. omari je že dvakrat prišlo do požara:
Pregrevanje kontaktov zaradi korozije
[+] povečaj sliko
Pregrevanje kontaktov zaradi korozije
[+] povečaj sliko

Priključna omarica kompresorske postaje
[+] povečaj sliko
Priključna omarica kompresorske postaje.
Napaka je bila odkrita v zadnjem trenutku.
Izpad kompresorske postaje bi za proizvodnjo pomenil ogromno škodo.
Priključna omarica kompresorske postaje
[+] povečaj sliko
Priključna omarica kompresorske postaje
[+] povečaj sliko

Deformacija sedeža varovalke je pogost vzrok pregrevanja in prekinitve dovoda električnega toka ali celo požara:
Deformacija sedeža varovalke
[+] povečaj sliko
Deformacija sedeža varovalke
[+] povečaj sliko

Pri mehanskem trenju in pri trenju fluidov se del energije pretvori v toploto.

S termovizijsko kamero je napaka hitro odkrita.

Povečana temperatura ležajev je prvi pokazatelj nepravilnega delovanja. Pri raznih valjčnicah, kjer je število ležajev veliko, je termovizijski pregled v veliko pomoč.

Povišana temperatura ležaja
[+] povečaj sliko
Povišana temperatura ležaja

Povečana temperatura reduktorja
Povečana temperatura reduktorja
[+] povečaj sliko
Povečana temperatura reduktorja
[+] povečaj sliko

Pregrevanje ležaja elektromotorja
Pregrevanje ležaja elektromotorja
[+] povečaj sliko
Pregrevanje ležaja elektromotorja
[+] povečaj sliko

Napaka na hidravličnem sistemu
[+] povečaj sliko
Poleg mehanskega trenja tudi trenje fluidov povzroča povečano temperaturo. V hidravličnih sistemih je napako precej težko ugotoviti.. Toploto krožeče olje hitro odnaša po celem sistemu. IR kamera s svojo natančnostjo zazna mesto najvišje temperature in tam je tudi izvor pregrevanja ali napaka.

Termovizijski pregledi stanja toplotnih izolacij in obzidav industrijskih peči in energetskih objektov so zahtevnejši. Toplotni mostovi, ki jih termovizijska slika pokaže, so lahko posledica izvedbe, sidr obzidave, dilatacijskih reg ali opazovalnih in merilnih odprtin. Velikokrat se manjše poškodbe obzidave sanirajo le z materialom za delovno obzidavo. Ne sanira pa se izolacijski del obzidave. Tako nastane nov toplotni most. Poznati moramo zgradbo peči in fizikalne lastnost vgrajenih materialov. Izdelati je potrebno kontrolne izračune prehoda toplote za posamezna mesta s podatki, ki jih da termografska analiza ter s temperaturo v peči v času pregleda. Pri pečeh in energetskih napravah s kontinuirnim obratovanjem so že sami stroški neplanirane zaustavitve in ponovnega zagona veliki. Zastoji so daljši in tudi popravila so draga. Pri talilnih pečeh lahko pri poškodbi pride tudi do izlitja taline. In če uspemo s termovizijskimi pregledi vzpostaviti vsaj delni nadzor, so stroški pregleda več kot upravičeni. Ni pa zanemarljiv prihranek enegije, ki ga prihranimo s pravočasno saniranimi poškodbami.

Kanal povratnih vročih plinov. Na IR posnetku in temperaturnem diagrama so vidna mesta z dokaj visoko temperaturo. Na teh mestih so dilatacijske rege.
Kanal povratnih vročih plinov
[+] povečaj sliko
Temperaturni diagram linije Li 01
[+] povečaj sliko
Teoretični izračun in diagram prehoda toplote
[+] povečaj sliko
Teoretični izračun in diagram prehoda toplote.

Računska temperatura stene med dilatacijskimi regami je bisveno nižja od dejanske, kar kaže na na slabo stanje obzidave.

Termovizijski pregled apnene peči pokaže poleg ocene stanja obzidave tudi položaj žgalne cone, kvaliteto zasipa peči ter porazdelitev apnenca in koksa.
Termovizijski pregled apnene peči
[+] povečaj sliko
Termovizijski pregled apnene peči
[+] povečaj sliko
Pregrevanje hladilne vode na indukcijski talilni peči je lahko vzrok poškodba obzidave, ali zmanjšan pretok hladilne vode skozi posamezne sekcije tuljave. V vsakem primeru lahko taki okvari privedeta do preboja in izliva taline. Po detaljnem pregledu z IR kamero je bil potrjen sum, da je pretok vode v eni izmed sekcij zmanjšan. Pregrevanje je vidno tudi na diagramu. Napako je bilo moč odpraviti brez prekinitve taljenja.
Kontrola temperature tuljave na indukcijski peči
[+] povečaj sliko
Kontrola temperature tuljave na indukcijski peči
[+] povečaj sliko
Kontrola temperature tuljave na indukcijski peči

Poškodba tesnilnih elementov vrat žarilne peči. Pri slabem tesnjenju vrat peči so toplotne izgube velike. Zaradi povišane temperature se jeklena konstrukcija deformira in niti kasnejša zamenjava tesnilnih elementov ne odpravi napake v celoti:
Slabo tesnjenje vrat peči
[+] povečaj sliko
Slabo tesnjenje vrat peči
[+] povečaj sliko

Običajno so na plašču peči razmeščeni različni dodatni elementi z elektro instalacijo in merilna oprema. Prav poškodbe obzidave in toplotne izolacije so mnogokrat vzrok okvaram, ali celo požarom.
Poškodbe obzidave in toplotne izolacije
[+] povečaj sliko
Poškodbe obzidave in toplotne izolacije
[+] povečaj sliko

Indukcijska kanalna peč
[+] povečaj sliko
Kritična mesta na indukcijski kanalni peči sta induktor in dno peči.

Termovizijski pregled dimnika
[+] povečaj sliko
Pregled stanja dimnikov - Termovizijska slika dimnika pove veliko.
Prikaz temperatur za liniji LI01 in LI02

 

ROMB, Nove tehnologije, d.o.o., Laško, Valentiničeva 29, 3270 Laško
tel: 03-734-00-40, gsm: 040-206-635, fax: 03-734-00-41, e-mail: hiti@romb.si
www.romb.si, www.termovizija.si, www.termografija.si